اختبار لغة نرويجية للمستوى المتقدم/ رقم 4

19
Created on

اختبار لغة نرويجية للمستوى المتقدم/ رقم 4

1 / 20

? Er _______ forsikra

2 / 20

________ Ho har eit lite

3 / 20

? _______ Kan du klyppe håret

4 / 20

? forsto du han ikkje ________

5 / 20

De må vente _______ drosja

6 / 20

? gjekk du ______

7 / 20

_______ mørk og

8 / 20

? Kva vil ______ ha

9 / 20

Ver snill og sei meg når eg må  _____av

10 / 20

det ______ rette ordet

11 / 20

! Du jobbar for mykje  _______ jobb så mykje

12 / 20

er særs interesserte i produkta dykkar ______

13 / 20

? han vil skrive til meg _______

14 / 20

Ho ______ studert. Likevel finn ho ingen jobb

15 / 20

? ______ Måtte de betale

16 / 20

? ________  Er det telefon på

17 / 20

Ho har _______ både i Madrid og London

18 / 20

vil syne seg _______

19 / 20

Ring meg ______ du får vanskar

20 / 20

______ Eg var

Your score is

The average score is 66%

0%

زر الذهاب إلى الأعلى