اختبار لغة فرنسية للمستوى المتقدم/ رقم 3

6
Created on

اختبار لغة فرنسية للمستوى المتقدم/ رقم 3

1 / 20

Nos ________ étaient des gens sympathiques

2 / 20

_________ Il était déjà tard. Malgré tout, il est encore

3 / 20

Il _________ froid

4 / 20

moucher ________

5 / 20

Je __________ faire une déclaration

6 / 20

Le voyage était certes beau mais _________ fatigant

7 / 20

Les _________ baissent

8 / 20

? un ordinateur ici _________

9 / 20

sous _________ / souterrain

10 / 20

_________ parler avec

11 / 20

odeur agréable __________

12 / 20

_________ dans le

13 / 20

Nous devons aller tout de suite _________ l’école

14 / 20

_________ Cela suffit

15 / 20

Tu ________ trop doucement

16 / 20

________ J’ai

17 / 20

Il vient soit ce soir ________ demain matin

18 / 20

_________ Le temps est trop

19 / 20

Nous devions ________ la vaisselle

20 / 20

va pleuvoir ________

Your score is

The average score is 70%

0%

زر الذهاب إلى الأعلى